Đua top máy chủ Chí Tôn S1


Tin tức Đăng vào lúc: 19-08-2021 08:00 GraceHuynh


Đua top máy chủ Chí Tôn S1

Đua TOP OPEN máy chủ Chí Tôn 01 từ ngày 21/08/2021 đến 21h ngày 27/08/2021

ĐUA TOP GỒM: TOP NẠP, TOP LỰC CHIẾN, TOP CẤP ĐỘ

TOP NẠP ????

Lưu ý: Top nạp chỉ tính theo lượng xu đã nạp vào máy chủ đua top và số lương xu tiêu phí tối thiểu là 250k xu.

TOP 1 : Danh hiệu "Thiên Hạ Tỷ Phú" + Trang phục "Hoàng Kim Thần Giáp" + Vũ khí ảo hóa "Hoàng Kim Đồ Long Đao" + 100.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 10.000 + Cực phẩm chí tôn chi bảo x 10.000 + Chiến văn hồn thạch x 200

TOP 2 : Danh hiệu "Thiên Hạ Tỷ Phú" + Trang phục "Hoàng Kim Thần Giáp" + 80.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 8.000 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảox 8.000 + Chiến văn hồn thạch x 200

TOP 3 : Danh hiệu "Thiên Hạ Tỷ Phú" + Trang phục "Hoàng Kim Thần Giáp" + 60.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 6.000 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảox 6.000 + Chiến văn hồn thạch x 200

TOP 4 : Danh hiệu "Thiên Hạ Tỷ Phú" + 40.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 4.000 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảox 4.000 + Chiến văn hồn thạch x 200

TOP 5 : Danh hiệu "Thiên Hạ Tỷ Phú" + 20.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 2.000 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảox 2.000 + Chiến văn hồn thạch x 200

TOP 6 - 10 : 10.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 1.000 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảo x 1.000

TOP LỰC CHIẾN ????

TOP 1 : Danh hiệu "Vô Song Chiến Thần" + Trang Phục "Hoàng Gia Thánh Trang" + Vũ Khí ảo hóa "Xích Diễm Đốt Thành" + 50.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 5.000 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảo x 5.000 + Chiến văn hồn thạch x 100

TOP 2 : Danh hiệu "Vô Song Chiến Thần" + Trang Phục "Hoàng Gia Thánh Trang" + 40.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 4.000 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảo x 4.000 + Chiến văn hồn thạch x 100

TOP 3 : Danh hiệu "Vô Song Chiến Thần" + Trang Phục "Hoàng Gia Thánh Trang" + 30.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 300 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảo x 3.000 + Chiến văn hồn thạch x 100

TOP 4 : Danh hiệu "Vô Song Chiến Thần" + 20.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 2.000 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảo x 2.000 + Chiến văn hồn thạch x 100

TOP 5 : Danh hiệu "Vô Song Chiến Thần" + 10.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 1.000 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảo x 1.000 + Chiến văn hồn thạch x 100

TOP 6 - 10 : 5.000.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 500 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảo x 500

TOP CẤP ĐỘ ????

TOP 1 : Danh hiệu "Long Diệu Cửu Thiên" + Trang Phục "Thích Khách Liên Minh" + Vũ Khí ảo hóa "Ám Ảnh Chi Nhận" + 50.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 500 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảo x 5.000 + Chiến văn hồn thạch x 100

TOP 2 : Danh hiệu "Long Diệu Cửu Thiên" + Trang Phục "Thích Khách Liên Minh" + 40.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 4.000 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảo x 4.000 + Chiến văn hồn thạch x 100

TOP 3 : Danh hiệu "Long Diệu Cửu Thiên" + Trang Phục "Thích Khách Liên Minh" + 30.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 3.000 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảo x 3.000 + Chiến văn hồn thạch x 100

TOP 4 : Danh hiệu "Long Diệu Cửu Thiên" + 20.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 2.000 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảo x 2.000 + Chiến văn hồn thạch x 100

TOP 5 : Danh hiệu "Long Diệu Cửu Thiên" + 10.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 1.000 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảo x 1.000 + Chiến văn hồn thạch x 100

TOP 6 - 10 : 5.000.000 KNB + Chí Tôn Thần Kiếm x 500 + Cực Phẩm Chí Tôn Chi Bảox 500

Ma Kiếm kính báo,

Truy cập FanpageGroup để cập nhật những thông tin cũng như giftcode mới nhất từ game!


Bài viết cùng chuyên mục
Ma Kiếm trên Facebook